Целларіум. Колона перша (Cellarium. Colona promusier)

Ця книга була віднайдена в одній з підземних бібліотек покинутого християнського монастиря (насправді ніт - вона зберігалася в звичайній сільській бібліотеці при клубі, рік видання 1987, Веселка, Київ. Тут і далі - примітки редактора), який було зведено українськими козаками (клуб був побудований насправді в 1884 році і був спочатку панським маєтком). Вже понад три століття ведеться таємне дослідження цього фоліанту (передруку, який там фоліант). І тільки зараз перші надбання цієї роботи більш як дев’яти поколінь, ми вважаємо за потрібне оприлюднити (а ніхто і не ховав це від вас, уявляєте?
37077
Публікація: 29.11.2021 - 16.01.2022
Роман
В процесі